STRUČNI TIM

 Dejan Pavicevic

Direktor - Dejan Pavićević

 

Šef službe računovodstva - Mevludin Omerhodžić

Šef službe za opšte i pravne poslove - Haris Malagić

Šef socijalne službe - Samra Mehović

Glavna medicinska sestra - Dijana Cvijović

Šef kuhinje - Tomislav Femić

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

JEZIK

TRAŽI