Starački dom nije bauk

Autor: Danica Korać


Kod našeg naroda uvreženo je mišljenje da porodice svoje starije članove šalju u staračke domove da bi ih ,,skinuli sa grbače“, tj. da bi ih se oslobodili i da je to ,,velika sramota”. Nesporno je da postoje takvi slučajevi ali oni su u manjini u odnosu na one koji stare šalju u domove zbog njihove dobrobiti.


Način života prepun turbulencija i radnih obaveza, tzv. ,,brzi život“, koji nam je nametnuo 21. vijek, ne dozvoljava nam da na odgovarajući način brinemo o svojim roditeljima, bakama i dekama ali nas ne sprečava da im priuštimo lijepu i dostojanstvenu starost. To, nažalost, vrlo često ne možemo sami pa smo prinuđeni da brigu o njima prepustimo specijalizovanim licima u domovima za stare.


Bolesti koje starost donosi sa sobom (demencija, moždani i srčani udari, slaba pokretljivost, itd.) zahtijevaju stalnu medicinsku pomoć, kao i redovno uzimanje ljekova. Najveća prednost staračkih domova je upravo to, danonoćna medicinska njega koju jedna prosječna porodica ne može da pruži.


Takođe, sve više starijih lica želi ostatak života da provede sa svojom generacijom i domove posmatraju kao hotele gdje za svoj novac dobijaju kvalitetan život koji podrazumijeva brigu o zdravlju, ishrani, higijeni, prostoru, itd. Mnogobrojne aktivnosti u domovima (rekreacija, vježbe, društvene igre, putovanja, čitanje, razgovori…) pomažu im da poboljšaju svoje psihofizičko stanje.


Znajući da uvijek mogu da posjete porodicu ili da prime posjetu iste, starijima ne pada toliko teško odvojenost. Mnogo više bi osjećali usamljenost da žive sami ili u porodicama koje ne obraćaju pažnju na njih.


Iako sve više raste zainteresovanost starijih za boravkom u domovima, u Crnoj Gori još uvijek postoje predrasude ,,šta će narod da kaže“. Međutim, domovi više nijesu kao što su nekad bili i danas je život u njima mnogo kvalitetniji te je stoga nužno podići svijest građana o potrebi da se ,,jesen života“ provede na najbolji mogući način uz ogromnu brigu i pažnju.