O NAMA

o nama 290618JU Dom starih “Bijelo Polje” je ustanova socijalne zaštite izgrađena u partnerstvu Ministarstva rada i socijalnog staranja i Opštine Bijelo Polje. Površina objekta je 6.171,36 m2 smještajnog kapaciteta 200 ležajeva. Ustanova je počela sa radom 01.12.2010.godine.

Sjedište ustanove je u mirnom dijelu Bijelog Polja dovoljno daleko od buke i saobraćajne gužve, prigradskom naselju Medanovići pa je zbog blizine Opšte bolnice i HMP dostupna i olakšana potreba korisnika za zdravstvenom zaštitom. Na lokaciji površine oko 1 ha izgrađeni su objekti za smještaj korisnika u kojem se nalazi upravna zgrada, portirnica, vešeraj, kuhinja, magacin, ambulanta za rad ljekara, stomatologa, fizioterapeuta, prostorije za rekreaciju, rehabilitaciju, ljetnja bašta, park i zelene površine.

Pored svakodnevne brige i njege koja je starim osobama neophodna tu je i organizovanje svakodnevnih aktivnosti za njihovu razonodu i opuštanje, kako bi im stanovanje u Domu učinili prijatnim.

-       mogućnost igranja raznih društvenih igara

-       mogućnost da se korisnici bave svojim hobijem,

-       organizovani izleti,

-       posjete pozorištu i drugim kulturnim manifestacijama.

U Domu starih “Bijelo Polje” svim našim korisnicima pružamo 24h medicinsku njegu i stručni nadzor - od strane obučenog osoblja.

Stručni kadar vodi brigu ne samo o vitalnim funkcijama već i o ishrani korisnika, higijeni, dobrom izgledu, psihofizičkom stanju i dobrom raspoloženju.

Svaka soba posjeduje TV, frižider, terasu, kupatilo koje je prilagođeno korisnicima usluga.

Sobe su dvokrevetne i trokrevetne.

Dom pruža institucionalnu brigu: starim licima, odraslim invalidnim licima, hronično-duševno oboljelim starim licima, osobama koje se nađu u stanju akutne socijalne potrebe.

JU Dom starih “Bijelo Polje” u Bijelom Polju svojim korisnicima obezbjeđuje domski smještaj koji obuhvata:

-       stanovanje,

-       ishranu,

-       kompletnu njegu i zdravstvenu zaštitu,

-       kulturno- zabavne, rekreativne, okupacione i dr. aktivnosti,

-       usluge socijalnog rada i dr. usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika te samim tim i kompletnu socijalnu i psihološku pomoć,

-       pravnu i savjetodavnu pomoć

-       pomoć u administrativno – finansijskim poslovima koje se tiču korisnika.

0
0
0
s2smodern

JEZIK

TRAŽI