Donacija košulja

Vlasnik firme “Tudors” iz Podgorice donirao košulje za 170 korisnika usluga JU Doma starih “Bijelo Polje” u Bijelom Polju.

JEZIK

TRAŽI