slajd1.png
slajd3.png
slajd2.png
slajd4.png
previous arrow
next arrow

SMJEŠTAJ

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SMJEŠTAJ

 1. ZAHTJEV DOMU ZA SMJEŠTAJ (forma molbe);
 2. SAGLASNOST KORISNIKA/CE ZA SMJEŠTAJ;
 3. KOPIJA NOVE LIČNE KARTE;
 4. KOPIJA ZDRAVSTVENE KNJIŽICE;
 5. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH;
 6. NALAZ INTERNISTE (ne stariji od šest mjeseci. U preporuci ljekara mora da stoji da je korisnik/ca sposoban/na za kolektivni smještaj. Ljekar treba da navede aktuelnu terapiju koju korisnik/ca koristi);
 7. NALAZ PSIHIJATRA (ne stariji od šest mjeseci. U preporuci ljekara mora da stoji da je korisnik/ca sposoban/na za kolektivni smještaj. Ljekar treba da navede aktuelnu terapiju koju korisnik/ca koristi);
 8. POTVRDA OD IZABRANOG LJEKARA DA NE BOLUJE OD ZARAZNIH BOLESTI (ne stariji od šest mjeseci. U preporuci ljekara mora da stoji da je korisnik/ca sposoban/na za kolektivni smještaj);
 9. NEGATIVAN BRZI TEST NA CORONA VIRUS (ne stariji od 72h);
 10. POSLEDNJI ČEK OD PENZIJE
 11. UKOLIKO SE RADI O LICU KOJEM JE USTANOVLJENA DIJAGNOZA DEMENCIJE ILI LICA KOJA SU LIŠENA POSLOVNE SPOSOBNOSTI, SMJEŠTAJ SE REALIZUJE PREKO CENTRA ZA SOCIJALNI RAD.

 

KORISNIK SE SMJEŠTA:

*PREKO CENTRA ZA SOCIJALNI RAD- postupak sprovodi Centar za socijalni rad i donosi rješenje o smještaju;

*DIREKTNIM SKLAPANJEM UGOVORA- potpisnik ugovora je član porodice ili neko od bližih srodnika.

 

Smještaj u JU Dom starih ,,Bijelo Polje“ obuhvata:

 • Stanovanje – Kapacitet Doma je 200 mjesta, podijeljenih na četiri sprata i tri odjeljenja. Sobe su dvokrevetne i trokrevetne, a svaka posjeduje moderni namještaj, TV, frižider, terasu i kupatilo koje je prilagođeno korisnicima usluga. U sklopu Doma nalaze se i prostorije za rekreaciju i druženje korisnika, kao i lijepo uređeno dvorište i ljetnja bašta.
 • Ishranu – Profesionalno osoblje domske kuhinje brine o ishrani naših korisnika, koja je prilagođena njihovom zdravstvenom stanju. Serviri brinu da svaki obrok (doručak, ručak i večera) bude na stolovima u trpezarijama u tačno određeno vrijeme.
 • Medicinsku zaštitu – Medicinsko osoblje Doma, u saradnji sa sedam angažovanih ljekara specijalista (ljekar opšte prakse, kardiolog, psihijatar, fizijatar, epidemiolog, pulmolog i ortoped), pružaju 24-časovnu njegu svim korisnicima. Medicinska njega obuhvata prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju oboljelih lica. Kroz dokumentaciju koja se uredno vodi, može se pratiti zdravstveno stanje svakog korisnika.
 • Kompletnu njegu – Pored brige o vitalnim funkcijama osoblje Doma vodi računa i o higijeni i izgledu korisnika.
 • Socijalno-psihološku pomoć – Socijalni radnici i psiholog Doma, kroz svakodnevne razgovore, pomažu boljoj adaptaciji korisnika, vrše analizu i procjenu stanja korisnika i u zavisnosti od toga organizuju rad sa njima: individualni ili grupni.
 • Radno-okupacionu terapiju – Radni i okupacioni terapeuti olakšavaju tegobe koje dolaze kao posledica starenja, pomažu očuvanju postojećih životnih navika i interesovanja i podstiču korisnike da treniraju vještine koje smatraju značajnim. Radno-okupaciona terapija organizovana je po sekcijama koje obuhvataju: radne, radno-okupacione, kulturno-zabavne, rekreativne i edukativne aktivosti.
 • Pravno-savjetodavnu i administrativno-finansijsku pomoć – Pravna i računovodstvena služba Doma na raspolaganju su korisnicima za sve pravne i finansijske poslove koji se tiču njih samih.

Vremenska prognoza

BIJELO POLJE Trenutno

Posjetioci

Montenegro 70.4% Montenegro
United States of America 7.9% United States of America
Serbia 5.1% Serbia
China 3.8% China
Bosnia and Herzegovina 3.1% Bosnia and Herzegovina

Broj zemalja:

21

Ukupno posjeta:
543975
Danas: 3
Juče: 11
Ove nedelje: 3
Ovog mjeseca: 292

menu logo