Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović otvorio Dom starih u Bijelom Polju

otvaranje dom starih bijelo polje 1Dana 1. Decembra 2010. godine je svečano otvoren objekat JU Doma starih „Bijelo Polje". Objekat su otvorili Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović i predsjednik opštine Bijelo Polje Tarzan Milošević.

Objekat JU Doma starih "Bijelo Polje" izgrađen je u partnerstvu Ministarstva rada i socijalnog staranja i Opštine Bijelo Polje. Neto korisna površina objekta je 6.171,36 m². Za izgradnju objekta iz Budžeta Crne Gore opredijeljeno je 2.100.000,00 €. U Domu će moći da boravi 230 korisnika, a o njima će brinuti oko 80 zaposlenih. Na dan otvaranja u Domu borave 24 korisnika i o njima brine 25 zaposlenih.

Odluku o osnivanju JU Doma starih "Bijelo Polje", Vlada Crne Gore donijela je decembra 2009. godine.

Djelatnost Doma, saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti obuhvata:

zbrinjavanje, koje se odnosi na obezbjeđivanje stanovanja ili stacionarnog smještaja, ishrane, odjeće i obuće i sl; radno-okupaciono angažovanje, koje se odnosi na obezbjeđivanje radne i okupacione terapije, kulturno-zabavnih aktivnosti i sl; zdravstvenu zaštitu, koja se obezbjeđuje, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Dom je sagrađen u skladu sa standardima koji se odnose na zaštitu starih lica i u njemu će se pružati usluge koje se temelje na najsavremenija saznanja i dostignuća u oblasti gerontologije, psihologije, socijalnog rada i uz uvažavanje ličnosti i posebnosti korisnika. Otvaranjem ovog Doma u značajnoj mjeri će se zadovoljiti potrebe za ovom vrstom zbrinjavanja starih lica ne samo u Opštini Bijelo Polje, već i na području susjednih opština.

Do sada je JU Dom starih 'Grabovac' Risan bio jedina ustanova u Crnoj Gori

koja se bavila zbrinjavanjem starih, iznemoglih, hronično oboljelih i invalidnih lica. Dom starih „Grabovac" sa sjedištem u Risnu postoji od 1947 godine.

0
0
0
s2smodern

JEZIK

TRAŽI